Onderzoek

Na verwijzing van een arts voert een podotherapeut een uitgebreid vraaggesprek (anamnese), waarna een uitgebreid onderzoek volgt met als doel de oorzaak van de klachten op te sporen. Is de oorzaak bekend, dan stelt de podotherapeut vanuit deze diagnose een behandelplan op. Een podotherapeutisch onderzoek zal bestaan uit de hiernavolgende onderdelen. Afhankelijk van de klachtkunnen één of meerdere onderdelenmeer aandacht krijgen:

  • vragen naar de relevante persoonlijke gegevens
  • afnemen van een klachtgerichte anamnese
  • uitvoeren van een inspectie, waarbij gelet wordt op standsafwijkingen van voeten, benen en rug bij de staande en zittende patiënt en op eventuele afwijkingen aan de huid en/of nagels
  • palperen van de relevante anatomische structuren
  • uitvoeren van een functie-onderzoek van de voeten en enkels en, op indicatie, van de knie, de heup en de rug. Hierbij worden de beweeglijkheid en stabiliteit van de gewrichten nagegaan en kunnen spiertesten en pijnprovocaties worden uitgevoegd
  • analyseren van het looppatroon: hierbij wordt gekeken naar het totaalbeeld van het lopen, zoals de afwikkeling van de voet, de bewegingsuitslag in de knie heup en romp. De beoordeling vindt meestal plaats op grond van de ‘klinische blik’ van de podotherapeut. Daarnaast wordt de RS scan gebruikt voor het meten en analyseren van de druk, snelheid en gangpatroon.
  • formuleren van de podotherapeutische diagnose, inclusief de (vermoedelijke) oorzaak van de klachten
  • opstellen van een podotherapeutisch behandelplan na overeenstemming met de patiënt

De podotherapeut is zeer breed opgeleid en beheerst het hele scala aan behandelmethodieken van klachten. In de praktijk zal het zo zijn dat allerlei factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van klachten zoals biomechanische, neurologische en orthopedische factoren. Met al deze factoren wordt rekening gehouden bij het bepalen van de therapie en het uit te voeren behandelplan. Verder spelen (sport)schoenen een belangrijke rol en deze zullen ook worden beoordeeld en indien nodig zullen schoenadviezen worden gegeven. Een podotherapeut is teven opgeleid om in de schoenmodificaties aan te brengen en hij kan adviezen verstrekken voor het laten aanpassen van schoeisel. In veel gevallen wordt er nauwgezet samengewerkt met orthopedische schoenmakers en orthopedische schoentechnici. Ook verwijzen naar de juiste schoenenzaak is belangrijk.

istockphoto-485004904-612x612 blauwe sportschoen
Physiotherapist training with patient after knee injury
istockphoto-1184642651-612x612 achillispijn
podiatry+header+main
podiatry-banner